پروژه الیزه

پروژه الیزه واقع در بلوار حکیم نظامی مشهد استفاده از لوله و اتصالات نسوز، خم سرد شرکت یزدپولیکا

پروژه مسکونی الیزه

پروژه مسکونی الیزه واقع در خیابان ملاصدرا مشهد استفاده از لوله و اتصالات برقی یزدپولیکا